Integritetspolicy

och hur vi hanterar personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter du skickar in till oss i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) / Dataskyddsförordningen (DSF).

Personuppgifter du skickar in till oss kan sparas i upp till 6 månader efter avslutat ärende. Därefter kan de finnas kvar i våra backup-system ytterligare 3 månader.

Delar av den information du skickar in kan komma att användas i vårt kvalitetsarbete men anonymiseras då så att inga personuppgifter återstår.

Om uppgifterna utgör del av någon ekonomisk transaktion sparas uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagstiftningen.

Du kan i enlighet med GDPR/DSF begära upplysning om vilken information vi har om dig i våra system.

Formulär för sådan begäran kan begäras via telefon: +46 46 730 150

Du kan också skicka ett mail till puk@sodervidingebagaren.se.

Uppge om du vill ha formuläret i pdf-format eller om du vill att vi skickar en papperskopia. I det senare fallet måste du meddela vilken postadress du vill att vi skickar dokumentet till.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor om vår policy.
Södervidingebagaren

Tingsvägen 372
244 93 Kävlinge
info@sodervidingebagaren.se